Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Historie MŠ

Počátky mateřské školy spadají do roku 1931.V této době byla mateřská škola jednotřídní s půldenním provozem. V roce 1978 byla postavena současná budova mateřské školy pro dvě třídy. Pro velký počet dětí byl zachován také provoz třídy  ve staré budově mateřské školy. Mateřská škola byla tedy trojtřídní. V roce 1997 klesl počet dětí a v mateřské škole zůstaly jen dvě třídy v nové budově. 

Ve školním roce 2011/2012  počet dětí  znovu vzrostl, byla otevřena třetí třída, která je umístěna v budově základní školy.