Úplata za školné + nabídka kroužků | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Úplata za školné + nabídka kroužků}

Úplata za školné + nabídka kroužků


Úplata za školné


Poplatek za školné ve školním roce 2021/2022 činí 260,- Kč

Školné je placeno bez ohledu na počet dnů, které dítě v MŠ stráví. 

Pokud nastane uzavření MŠ z důvodu nepředvídatelných situací, a bude trvat déle než 5 pracovních dní, bude školné úměrně poníženo. 

Děti, které plní povinnou předškolní docházku jsou od placení školného osvobozeny.


Kroužky

Ve školním roce 2021/2022 je nabídka těchto zájmových kroužků :

Atletika

Gymnastika

Výtvarný kroužek

Povídání s katechetkou
© ARSYLINE 2017 - 2022 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít