O nás | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

O nás}

O nás

Naše mateřská škola je trojtřídní. Dvě třídy se nacházejí  v budově mateřské školy, třetí třída je umístěna v přízemí základní školy. Celková kapacita mateřské školy je 84 dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla  od  tří let. Při volné kapacitě je možno přijmout i děti mladší.  Děti jsou přijímány dle kriterií, přednostně jsou přijímány děti před zahájením školní docházky. 

Mateřská škola si vytváří svůj vlastní vzdělávací program, který je v souladu se záměry a cíli Rámcového  vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a vychází z podmínek naší mateřské školy.

Mottem naší mateřské školy jsou „Dětské oči“, které všechno sledují. Všechny pracovnice jsou si vědomy toho, že jsou vzorem pro chování a jednání dětí, jelikož významnou roli v procesu učení u dětí předškolního věku sehrává spontánní a sociální učení, založené na principu nápodoby.

Hlavním záměrem vzdělávacího procesu je zajistit fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte v podnětném hygienicky nezávadném prostředí, kde je uznávána individualita dítěte a kde dítě získá základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu dětí.

Cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj dítěte, získání základů a předpokladů pro celoživotní vzdělávání.

Principem programu je otevřený, vstřícný, komunikativní a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění, respektu, úctě, toleranci, lásce a trpělivosti.

Každá třída pracuje podle svého projektu:

I.třída - Pohádková babička

II.třída - Rok s krtkem

II.třída - Putování s panáčkem Vteřinkou


Poplatky

Poplatek za školné  činí 260,-Kč /měsíc.

Školné se platí bez ohledu na počet dní, které dítě strávilo v mateřské škole. O letních prázdninách se školné platí podle počtu dní, které dítě strávilo v mateřské škole. V měsíci srpnu je škola uzavřena. Tento měsíc se školné neplatí.

Stravné: celodenní pobyt  30,-Kč /den.

Stravné i školné je možno platit inkasem i v hotovosti u vedoucí školní jídelny.


Kroužky

V tomto školním roce pracují na naší škole tyto kroužky:

  •   Kroužek anglického jazyka
  •   Výtvarný kroužek
  •   Atletický kroužek
  •   Povídání s katechetkou
  •   Dramatický kroužek
  •   Taneční kroužek
  •   Badatelský kroužek

© ARSYLINE 2017 - 2021 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít