O nás | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

O nás}

O nás

Naše mateřská škola je trojtřídní. Dvě třídy se nacházejí  v budově mateřské školy, třetí třída je umístěna v přízemí základní školy. Celková kapacita mateřské školy je 84 dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla  od  tří let. Při volné kapacitě je možno přijmout i děti mladší.  Děti jsou přijímány dle kritérií, přednostně jsou přijímány děti před zahájením školní docházky. 

Mateřská škola si vytváří svůj vlastní vzdělávací program, který je v souladu se záměry a cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a vychází z podmínek naší mateřské školy.

Mottem naší mateřské školy je „Svět kolem nás".  Všichni pracovníci naší mateřské školky jsou si vědomi toho, že jsou vzorem pro chování a jednání dětí, jelikož významnou roli v procesu učení u dětí předškolního věku sehrává spontánní a sociální učení, založené na principu nápodoby.

Hlavním záměrem vzdělávacího procesu je zajistit fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte v podnětném hygienicky nezávadném prostředí, kde je uznávána individualita dítěte a kde dítě získá základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu dětí.

Cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj dítěte, samostatnost, získání základů a předpokladů pro celoživotní vzdělávání.

Principem programu je otevřený, vstřícný, komunikativní a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění, respektu, úctě, toleranci, lásce a trpělivosti.


Ve školním roce 2023/2024 má mateřská škola tři třídy s celodenním provozem od 6:00 do 16:00.


Každá třída pracuje podle svého TVP pod názvem :

I.třída - Rok s krtkem - Gabriela Dominiková, mgr Vojtěch Seifried

II.třída - Barevný svět na dlani - Stanislava Grigorovová, Karin Obrusníková

III.třída - Jaro, léto, podzim, zima - Bc. Petra Leváková, Markéta Pacurová


Vize naší mateřské školy

1.      Vytvářet příjemnou atmosféru v mateřské škole, kam se děti těší a rodiče oceňují práci pedagogů, respektují ji a spolupracují s nimi

2.      Usilovat o celkový rozvoj a prosperitu naší mateřské školy, která je otevřená, komunikativní, spolupracující, zajišťující rodičům i veřejnosti profesionalitu i partnerství

3.      Zvyšovat a stále zlepšovat kvalitu nabízeného vzdělání pro děti i pro pedagogy

4.      Podporovat děti v samostatnosti a vést ke zdravému životnímu stylu

5.      Probouzet v dětech zájem o sportovní aktivitu


© ARSYLINE 2017 - 2024 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít