Historie MŠ | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Historie MŠ}

Historie MŠ

Počátky mateřské školy spadají do roku 1931. V této době byla mateřská škola jednotřídní pouze s půldenním provozem. V roce 1978 byla postavena současná budova mateřské školy na ulici Pekařská. Pro velký počet dětí byl zachován provoz i ve staré budově mateřské školy. Mateřská škola měla tři třídy až do roku 1997. Do roku 2000 fungovala MŠ na dvou odděleních a školní družinou, který byla umístěna ve staré budově MŠ. Ve školní družině se pravidelně střídaly učitelky, které vyučovaly v mateřské škole. V následujících letech se ŠD a ŠJ přesunula do areálu základní školy na ulici Školní. Provoz mateřské školy byl celodenní od 6.30 do 16:00, později se provoz pro zájem rodičů upravil od 6:15 do 16:00. Poslední úprava provozu MŠ proběhla v roce 2011, kdy byl provoz MŠ od 6:00 do 16:00. Tento režim trvá až dodnes. 

Mateřská škola spolupracovala s mateřskými školami z okolních vesnic (Vřesina, Bělá, Darkovičky, Bohuslavice, Závada). Spolupráce probíhala i s Polskou republikou, kde jsme navštěvovali s mateřskou školou ve vesnici Owsiszcze. 

Ve školním roce 2011/2012 byla pro velký počet dětí zřízena třetí třída, která se nachází v budově základní školy na ulici Školní. Tato třída prošla rekonstrukcí, aby splňovala veškeré hygienické a bezpečnostní nařízení. Vytvořil se samostatný vchod do prostor MŠ. Třída na ulici Školní je určena pro děti předškolního věku, které plní povinnou předškolní docházku. 


© ARSYLINE 2017 - 2024 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít