Zápis do první třídy | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy 3.4.2024

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

V souladu s § 36, odst. 4 školského zákona vyhlašuji zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025.

Termíny konání zápisu: 3. 4. 2024 v době od 12:30 do 17:00 hodin v budově školy Základní škola a Mateřská škola Píšť, Školní 530/13, Píšť, 747 18.

K zápisu prosím přineste:

  • rodný list dítěte (pro kontrolu údajů do školní matriky)
  • občanský průkaz zákonného zástupce (pro prokázání totožnosti)
  • vyplněnou žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáků první třídy (pro urychlení administrativy)

Čas zápisu si prosím rezervujte na formuláři ve třídě předškoláků, nebo na čísle 730 892 749.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí po loňském odkladu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen při zápise předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) a rodný list dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i ostatní dokumenty budou k dispozici ve škole během zápisu a na webu školy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tato doporučení již musí zákonný zástupce předložit u zápisu).

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit osobně, můžete dokumenty doručit do školy:

  • do datové schránky školy z2amgin,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email hruby@skolapist.cz,
  • poštou, nejlépe doporučeně a s podacím lístkem na adresu školy Školní 530/13, 747 18, Píšť.

V Píšti 1. 3. 2024

Mgr. Lukáš Hrubý (ředitel školy)

Soubory ke stažení

© ARSYLINE 2017 - 2024 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít