Projekty | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Projekty}

Projekty


 • Specializované učebny a bezbariérovost základní školy v Píšti

 • Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ/na víceletém gymnáziu v ČR

Ve spolupráci a pod metodickým vedením Nové školy, o. p. s., a spolu s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem, je naší snahou rozvíjet individuální čtenářství i pisatelství každého žáka. V rámci dvou školních roků se v naší škole pokusíme o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství/pisatelství na 2. stupni ZŠ/víceletém gymnáziu. Ve škole od září 2020 zavedeme oborové čtení, které budou zapojení učitelé zařazovat jednou za týden, a pravidelné každotýdenní dílny čtení. V oborovém čtení se opíráme o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení velkou tradici.

Doufáme, že se nám podaří podpořit dětské čtenáře a zároveň inspirovat učitele k tomu, že pracovat s různorodými texty a rozvíjet dětské čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají minimální hodinovou dotaci.

Podrobnosti o projektu můžete sledovat na www.ctenarskekluby.cz a facebooku Školní čtenářské kluby.

Projekt nám dává příležitost ke spolupráci s následujícími školami:

ZŠ a MŠ Píšť

ZŠ Boženy Němcové, Opava

ZŠ Chrast

ZŠ Prosetín

ZŠ U Soudu, Liberec

ZŠ Skálova, Turnov

ZŠ Jižní Předměstí, Rokycany

ZŠ Dobřany

Lauderovy školy při ŽOP

ZŠ Květnového vítězství, Praha 11

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022

Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

 • Šablony ll


 • Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji (2018 - 2020)
 • Spoluprací k profesionalitě 

 • Vzdělávání pedagogů a inkluze


 • Hodina pohybu navíc (jedna hodina tělesné výchovy navíc pro žáky školní družiny)
 • Modernizace jazykové výuky (studijní pobyty žáků ve Velké Británii, zavedení dílen čtení do výuky na škole)
 • Modernizace výuky pracovních činností • Modernizace učeben Základní školy Píšť
 • Olympijský víceboj
 • Ovoce do škol
 • Mléko do škol
 • NATTECH
 • EU Peníze základním školám
© ARSYLINE 2017 - 2024 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít