Zápis dětí do první třídy | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Zápis dětí do první třídy

Zápis dětí do první třídy 1.3.2023

ZŠ Píšť 118/2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V souladu s § 36, odst. 4 školského zákona vyhlašuji zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024.

Termín konání zápisu: 3. 4. 2023 v době od 12:30 do 18:00 hodin v budově školy Základní škola a Mateřská škola Píšť, Školní 530/13, Píšť, 747 18

K zápisu prosím přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáků první třídy

K zápisu se prosím registrujte na tel. čísle 730 892 749

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí po loňském odkladu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen při zápise předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) a rodný list dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i ostatní dokumenty budou k dispozici ve škole během zápisu a na webu školy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tato doporučení již musí zákonný zástupce předložit u zápisu).

V Píšti 2. 3. 2023 Mgr. Lukáš Hrubý (ředitel školy)

© ARSYLINE 2017 - 2023 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít