Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Dětský den 2019