Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Vážení návštěvníci ZŠ Píšť,

vítáme Vás na oficiálních stránkách naší základní školy. Jejich prostřednictvím informujeme o škole rodiče našich žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí k nám do školy. Kdykoli Vás rádi uvítáme a osobně seznámíme s provozem školy, způsobem výuky, nabídkou mimoškolních aktivit, činností školní družiny apod. Aby škola fungovala ke vší spokojenosti, musí se na spolupráci dohodnout všichni účastníci - žáci, rodiče a pedagogové. Chápeme školu jako živý organismus a jako věc veřejnou - pomozte nám ji tvořit ke spokojenosti všech, jimž její osud a vývoj není lhostejný.