Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Pedagogický sbor

Jméno Vyučuje předměty Třídní učitel
Mgr. Lukáš Hrubý M, ICT
Mgr. Martina Gonsiorová ČJ
Mgr. Lenka Konderlová 1. stupně 1. třída
Mgr. Pavlína Majerová 1. stupeň 2. třída
Mgr. Jana Cigánová 1. stupně 3. třída
Mgr. Jana Markovičová 1. stupně 4. třída
Mgr. Jiří Konderla 1. stupně 5. třída
Mgr. Marcela Bednářová ČJ, Děj 6. třída
Mgr. Naděžda Knoppová M, PČ, F, RJ, HV 7. třída
Mgr. David Steffek TV, Z, VkO, VkZ 8. třída
Mgr. Marcela Gajdová AJ, P, RJ, PP 9. třída
Ing. Helena Lišková NJ
Ing Pavel Kalvar F, INF, TV
Mgr. Kateřina Halfarová ANJ
Mgr. Renáta Hasalová M, CH, VV, CHp
Emanuel Aisu AJ - konverzace
Mgr. Alena Holubcová Náboženství
Mgr. Petr Černota Náboženství