Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Organizace školního roku

 2019/2020

ZÁŘÍ

 • 2. 9. slavnostní zahájení školního roku
 • 24. 9. třídní schůzky, celoškolní schůze SRPDŠ
 • adaptační kurz pro žáky 6. třídy

ŘÍJEN

 • 28. 10 státní svátek
 • 29. a 30. 10 podzimní prázdniny

LISTOPAD

 • 5. 11. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)
 • 29. 11. Vánoční trhy (15:00 - 18:00)

PROSINEC

 • 3. 12. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)
 • 23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
 • exkurze "Vánoční Wroclaw"

LEDEN 

 • 7. 1. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)
 • 30. 1. ukončení I. pololetí, předávání vysvědčení

ÚNOR

 • 3. 2. – 9. 2. jarní prázdniny

BŘEZEN

 • 3. 3. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)

DUBEN

 • 2. 4. 2020 zápis žáků do 1. třídy
 • 7. 4. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)
 • přijímací zkoušky na střední školy
 • 9. - 10.  4. velikonoční prázdniny
 • Akademie školy v KC

KVĚTEN

 • 5. 5. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)
 • 11. 5. zápis dětí do MŠ
 • škola v přírodě (1. stupeň), sportovní kurz (2. stupeň)

ČERVEN

 • 1. - 7. 6. Zájezd Anglie
 • 2. 6. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)
 • 30. 6. ukončení II. pololetí, předávání vysvědčení
 • od 1. 7. letní prázdniny