Základní škola
a Mateřská škola Píšť

projekt - exkurze do místních firem

projekt - exkurze do místních firem

Ve středu 16. 10. 2019 měla naše Základní škola v Píšti možnost v rámci projektu „Místní akční plán pro Hlučínsko východ II“  -  „Exkurze do místních firem“ – navštívit dvě významné firmy našeho regionu. Devátá třída se společně s paní učitelkou Marcelou Gajdovou vydala na obhlídku podniku Vítkovice Steel a osmá třída navštívila podnik BorsodChem MCHZ v Ostravě s panem učitelem Davidem Steffkem.

  Žáci 9. třídy měli možnost jednak se seznámit s historií podniku Vítkovice Steel, jednak měli možnost vidět na vlastní oči výrobu válcovaných výrobků z oceli. Společnost Vítkovice Steel je přední evropský výrobce válcovaných výrobků z oceli a největší výrobce ocelových plechů v České republice. Nosný výrobní program tohoto podniku tvoří tlusté plechy a tvarové výpalky, které jsou vyráběny ve válcovně plechů. Tuto válcovnu plechů měli možnost deváťáci navštívit a seznámit se s celým procesem válcování plechů. Poté také viděli akreditovanou zkušební laboratoř, kde probíhá kontrola kvality výrobků, jež je důležitou vizitkou podniku Vítkovice Steel.

Žáci 8. třídy nejprve absolvovali v zasedací místnosti krátkou prezentaci této firmy a seznámili se se základními pravidly týkající se bezpečnosti. Poté nasedli do autobusu a ten je vzal do útrob areálu. Během zajímavé projížďky jsme se dozvěděli řadu informací. Některé byly ještě pro žáky složitější, protože s chemií teprve začínají, ale pan průvodce se snažil co nejvíce svůj výklad zjednodušit. BorsodChem MCHZ je jedním ze dvou výrobních závodů skupiny BorsodChem ve střední Evropě. Dodává sortiment výrobků zejména organické, ale rovněž anorganické povahy. Veškerá výroba je určená k vývozu. Vyváží anilin pro jejich mateřskou společnost v Maďarsku. Další výrobky jsou předmětem distribuce po Evropě i za hranice kontinentu, včetně Asie a obou amerických kontinentů. V areálu jsme měli i jednu zastávku, a to na místním „velíně“, kde bylo tolik zajímavých „čudlíků“. Poté jsme se znovu vydali do zasedací místnosti, kde byl prostor pro dotazy. Těch nebylo málo a pan průvodce se mohl rozpovídat a bylo vidět, že této práci rozumí a určitě jej i baví.


24.11.2019

Zpět