Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Naši předškoláci a naši deváťáci na tablech