Základní škola
a Mateřská škola Píšť

E-omluvenka

Elektronická omluvenka neslouží jako náhrada za omluvenku v žákovské knížce. Absenci žáka je nutné zdůvodnit v žákovské knížce.