„TONDA OBAL NA CESTÁCH“ | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

„TONDA OBAL NA CESTÁCH“

„TONDA OBAL NA CESTÁCH“ 13.1.2020

Ve středu 13. listopadu se žáci naší školy seznámili s projektem „TONDA OBAL NA CESTÁCH“, který je zaměřen na problematickou oblast dnešní doby – odpady. Děti si zopakovaly způsoby třídění všech druhů odpadů, které v domácnostech vznikají, a jejich třídění do barevných kontejnerů. V krátkých filmových ukázkách Tonda obal na cestách viděly samotné fungování skládky, její postupnou zavážku a rekultivaci, práci ve spalovně a v třídírně odpadů. Nesmírně důležité je, že děti zjistily, co vůbec patří do sběrného dvora a co se dá recyklovat. Zjistily, že odpady a jejich recyklace souvisí i se spotřebou vody. Sbíráním papíru se ušetří při výrobě 100 l vody na kg papíru a jako správní ekologové a gloubáci sběrem chráníme i stromy. Myslím si, že děti pochopily, proč je významné recyklovat sklo. Žáci na konci besedy obdrželi drobné dárky - vystřihovánky, záložky, rozvrhy hodin. Pevně věříme, že si slova pana lektora vezmou k srdci a budou třídit odpad, aby naše planeta Země nebyla zahlcena odpadky. 

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít