Zápis do MŠ | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Zápis do MŠ}

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Zápis se uskuteční v termínu od 2. května do 16. května 2020. Zápis proběhne podáním potřebných dokumentů jedním z uvedených způsobů:

  • e-mailem na adresu zapisms@skolapist.cz
  • poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Píšť, Školní 530/13, Píšť, 747 18
  • osobně do připraveného boxu v Mateřské škole na ulici Pekařská, v uvedené dny od 10 hod do 11 hod.

Je nutné doložit přihlášku k předškolnímu vzdělávání, evidenční list, přihlášku ke stravování, souhlas s inkasem, prostou kopii rodného listu, čestné prohlášení rodičů o řádném očkování dítěte. Potřebné dokumenty jsou ke stažení na www.skolapist.cz.

V souvislosti s karanténním stavem, není nutné navštívit dětského lékaře, postačí čestné prohlášení rodičů o řádném očkování.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel školy z kritérií uvedených v následující tabulce: 

Kritéria
Bodové ohodnocení
Bydliště dítěte v obci
5 bodů
Dítě 3-leté k 1. 9. 2020
6 bodů
Dítě 4-leté k 1. 9. 2020 
11 bodů
Dítě 5-leté, 6-leté k 1. 9. 2020
20 bodů
Sociální situace v rodině /matka samoživitelka/ 
3 bodyRozhodnutí o přijetí bude zveřejněno u vchodu do mateřské školy. Na seznamu budou děti uvedeny pod registračním číslem, které Vám bude přiděleno u zápisu.

Všechny dokumenty potřebné k zápisu naleznete v příloze

© ARSYLINE 2017 - 2021 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít