Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Organizace školního roku

 2017/2018

ZÁŘÍ

 • 4. 9. slavnostní zahájení školního roku
 • 19. 9. třídní schůzky, celoškolní schůze SRPDŠ
 • plavání I. stupeň

ŘÍJEN

 • 28. 10 státní svátek
 • 26. a 27. 10 podzimní prázdniny
 • plavání I. stupeň

LISTOPAD

 • plavání I. stupeň 
 • 14. 11. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)

PROSINEC

 • 1. 12. Vánoční trhy (15:00 - 18:00)
 • 23. 12. – 2. 1. 2017 vánoční prázdniny

LEDEN 

 • 31. 1. ukončení I. pololetí, předávání vysvědčení

ÚNOR

 • 2. 2. pololetní prázdniny

BŘEZEN

 • 5. 3. – 11. 3. jarní prázdniny
 • 29. a 30. 3. velikonoční prázdniny

DUBEN

 • 5. 4. zápis žáků do 1. třídy
 • 17. 4. konzultační odpoledne pro rodiče žáků (14:00 - 17:30)
 • přijímací zkoušky na střední školy

KVĚTEN

 • škola v přírodě pro žáky I. stupně
 • sportovní kurz pro žáky II. stupně

ČERVEN

 • 29. 6. ukončení II. pololetí, předávání vysvědčení
 • od 30. 6. letní prázdniny