Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Výsledky 5. ročníku soutěže ve sběru papíru

Výsledky 5. ročníku soutěže ve sběru papíru

Každoročně počátkem června je ukončena soutěž ve sběru papíru a lepenky. Po celoročním snažení se nám podařilo, díky vám, nasbírat a vytřídit 22349 kg ​papíru a lepenky, což je náš nový rekord.

V regionální soutěži mezi přihlášenými školami (255 škol) se nám podařilo umístit se na krásném devátém místě.


Konečné výsledky tříd ​(dle průměrů na žáka):

1. místo - 7. třída

2. místo - 8. místo

3. místo - 6. třída

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na rodiče, kteří nám výrazně pomáhali, a patří jim za to náš dík.


Třída

Papír

Lepenka

celkem

průměr

pořadí

1.

648,00

160,00

808,00

42,50

7.

2.

996,00

539,00

1535,00

80,80

5.

3.

669,00

452,00

1121,00

59,00

6.

4.

1665,00

403,00

2068,00

98,50

4.

5.

332,00

-

332,00

22,10

8.

6.

1154,00

3421,00

4575,00

217,9

3.

7.

2866,00

337,00

3203,00

266,9

1.

8.

1218,00

2897,00

4115,00

242,1

2.

9.

218,00

24,00

242,00

12,70

9.

Maruška

651,00

451,00

1102,00

-

-

školní

344,00

511,00

855,00

-

-

kroužek

1270,00

968,00

2238,00

-

-

školka

132,00

23,00

155,00

-

-

celkem

12163,00

10186,00

22349,0


30.6.2018

Zpět