Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Tajný život města

Tajný život města

Naše škola je jednou z padesáti českých škol, které se zapojily společně se slovenskými školami do inovativního mezinárodního projektu s názvem Tajný život města. Cílem projektu je zmapování biodiverzity v místním prostředí.

Nejdříve děti pozorují, fotografují rostliny nebo jejich části (kůru, listy, květy...) v přírodě. Veškeré kvalitní fotografie jsou zaslány do Francie, kde je zkontrolují a vyhodnotí odborníci. Vybrané fotky jsou ukládány do aplikace pro mobilní telefony či tablety PlantNET. Po naplnění bude aplikace sloužit k identifikaci jednotlivých druhů rostlin.

Každá škola získala pro své žáky 4 tablety, se kterými mohou vyrazit do přírody, bádat a objevovat rostliny v jejich okolním prostředí.

Výhodou projektu je, že se můžeme i s neznámými rostlinami seznámit, aniž bychom museli listovat v odborných knihách či encyklopediích. Aplikace je bezplatná a komunikuje s operačním systémem iOS a Android.

Partneři projektu jsou Tereza, Veolia, Živica

Pokud chcete získat další informace k projektu, najdete je na tomto odkaze: http://tajnyzivotmesta.cz/


Naše činnosti v projektu:

Seznámení s aplikací - školení učitelů v Praze (15. - 17.2)

Motivační seminář pro žáky (23. března)

První hodiny v přírodě - fotografie žáků 6. a 9. třídy

Výběr vhodných fotografií a zaslání do Francie2.4.2017

Zpět