Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona

č. 561/2004 Sb., od 1. ledna 2012 již není rozhodnutí automaticky zasíláno, ale je oznámeno novým způsobem:

-  zveřejněním seznamu Přijat(a)ých i nePřijat(a)ých dětí na nástěnce ve škole

-  na webových stránkách školy – http://www.skolapist.cz/

Seznam je zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dní. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly. Toto číslo jste obdrželi v den zápisu. Pokud číslo nevíte, sdělí Vám ho vedoucí učitelka MŠ Renáta Krakovková nebo ředitel školy Lukáš Hrubý. 


8.4.2019

Zpět