Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Projekt Edison - čtvrtý a pátý den

Projekt Edison - čtvrtý a pátý den

Čtvrtý den jsme si jako správní hostitelé připravili pro stážisty program – žáci zpívali, tančili, připravili si zvídavé otázky, učili studenty naše slovíčka, jazykolamy, hráli hry….

Pátý (poslední školní) den byl ve znamení Global village (Světová vesnice). Ve třetí vyučovací hodině se postupně děti vystřídaly u jednotlivých stolečků stážistů v tělocvičně školy. Zahraniční stážisté si pro ně připravili ochutnávku tradičních pokrmů. Během ochutnávek děti předaly dárečky svým oblíbeným Edisonům, kteří se s nimi trpělivě fotografovali, objímali a podepisovali připravené papíry, deníky.

V závěru pátečního dopoledne jsme se se studenty společně rozloučili. Po úvodním slovu pana ředitele v angličtině se se stážisty rozloučil i pan starosta Mgr. Daniel Fichna, který jim předal drobné dárky. Rozloučení se u mnohých dětí neobešlo bez slziček.

Studentům přejeme hodně zážitků a přátelství i na dalších školách, které je v projektu Edison čekají.

Pevně věříme, že týden "odlišné výuky" byl pro děti přínosem, že jim rozšířil obzory a pomohl se zlepšením komunikace v anglickém jazyce.

Závěrem moc děkujeme všem hostitelským rodinám (Homolovým, Svobodovým, Csorgeiovým) za vytvoření zázemí a péči o naše stážisty.

Čtvrtý den jsme si jako správní hostitelé připravili pro stážisty program – žáci zpívali, tančili, připravili si zvídavé otázky, učili studenty naše slovíčka, jazykolamy, hráli hry….

Pátý (poslední školní) den byl ve znamení Global village (Světová vesnice). Ve třetí vyučovací hodině se postupně děti vystřídaly u jednotlivých stolečků stážistů v tělocvičně školy. Zahraniční stážisté si pro ně připravili ochutnávku tradičních pokrmů. Během ochutnávek děti předaly dárečky svým oblíbeným Edisonům, kteří se s nimi trpělivě fotografovali, objímali a podepisovali připravené papíry, deníky.

V závěru pátečního dopoledne jsme se se studenty společně rozloučili. Po úvodním slovu pana ředitele v angličtině se se stážisty rozloučil i pan starosta Mgr. Daniel Fichna, který jim předal drobné dárky. Rozloučení se u mnohých dětí neobešlo bez slziček.

Studentům přejeme hodně zážitků a přátelství i na dalších školách, které je v projektu Edison čekají.

Pevně věříme, že týden "odlišné výuky" byl pro děti přínosem, že jim rozšířil obzory a pomohl se zlepšením komunikace v anglickém jazyce.

Závěrem moc děkujeme všem hostitelským rodinám (Homolovým, Svobodovým, Csorgeiovým) za vytvoření zázemí a péči o naše stážisty.


16.2.2019

Zpět