Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Příhraniční olympiáda 2018

Příhraniční olympiáda 2018
Příhraniční olympiáda je soutěžní klání mezi základními školami okolních obcí. Olympiáda je pořádána jednou ročně a organizátorem tohoto ročníku byla polská gmina Krzyzanowice, do které přijeli sportovci z obcí Šilheřovice, Píšť a Hať. 

 Po prvotním rozkoukání přišel na řadu slavnostní průvod, hymna olympiády a úvodní slova všech důležitých osobností:) 
 Letošní ročník byl ve znamení atletických disciplín a míčových her.
 Sportovci soutěžili ve dvou kategoriích. Mladší žáci se utkali v turnaji ve vybíjené, na starší čekal volejbal. Mezi atletické disciplíny patřil hod medicinbalem vzad, sprint na 50 metrů, skok z místa, běh na 200 nebo 300 metrů (netradičním způsobem) a neatletickou disciplínou byl skok přes švihadlo. 
 Počasí nám přálo. Děti se během soutěží stačily i opálit. Prostředí školy bylo velice pěkné. 
 Závěrečný nástup proběhl za účastí starostů a ředitelů soutěžících škol. Soutěžící na prvních třech místech získali pro školu pohár a medaili. Odnesli jsme si i řadu ocenění pro jednotlivce. Myslím si, že jsme se v konkurenci neztratili. Děkujeme jim za skvělé výkony v soutěžích a sportování v duchu fair play. Děti si den určitě náramně užily. Škoda velikých zmatků při vyhlašování :( Takové akce mají smysl. Je lepší vidět děti sportovat a soutěžit s ostatními a snažit se být lepší než ten druhý, bojovat za jeden tým - než kdyby jen seděly u počítače. Těším se na další ročník. Ten bude pro nás zvláštní v tom, že jej budeme pořádat.

10.6.2018

Zpět