Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Návštěva „Emisařů“ v Píšti

Návštěva „Emisařů“ v Píšti

Ve středu 24. dubna navštívili naši školu 4 emisaři – studenti ze Slezského gymnázia v Opavě. Studenti si připravili pro naše žáky z šesté až deváté třídy přednášku o jejich realizovaném projektu Emise.

Seznámili děti s pojmem emise, informovali je o správném topení a „netopení“ z hlediska životního prostředí. Další informace si mohly děti zjistit z brožurek, které jim studenti rozdali. Po úvodních slovech a informacích přišly na řadu i otázky dětí, na které studenti odpovídali. Otázky se týkaly nejen spalování paliv, ale taky kotlíkových dotací, pravidelných pochůzek studentů, světelného smogu či návštěvy studentů v Bruselu.

Čím byly děti překvapeny?  Děti ví, že je špatné topit plasty, a výrobky z nich, …, byli jsme však překvapeni informací, že spalováním časopisů se do ovzduší uvolňují těžké kovy. Další nevhodnou látkou pro spalování je dřevotříska, např. ze starého nábytku.  Při spalování se uvolňují látky, které dráždí oči, ničí plíce, způsobují rakovinu či alergii.   

V letošním roce zkoumáme i my ovzduší v Píšti, a to v projektu Globe. Výsledky zkoumání a bádání budeme prezentovat na Globe Games v Kadani koncem května.  Pro příští školní rok jsme navázali spolupráci s gymnáziem, s žáky budeme vyjíždět a pracovat v programu Emise.  V rámci projektu se zúčastníme společných fyzikálně chemických pokusů, popř. pochůzek či jiných aktivit.

Proč jsme se do projektu zapojili? Do projektu jsme se zapojili, protože je pro nás důležité prostředí, ve kterém žijeme. 


10.5.2019

Zpět