Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Jsme globální hvězdy

Jsme globální hvězdy

Naši žáci s paní učitelkou dosáhli velkého úspěchu. Na slavnostním večeru v pražském americkém centru byla oceněna naše dvouletá snaha.

Info o akci z webu www.globe.cz:

"Jak již bývá zvykem, ani letošní ročník Czech GLOBE STAR se neobešel bez ohně, experimentů a vtipných scének, které si pro nás připravili žáci oceněných škol.

Úvodní řeč pronesl kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze pan Erik W. Black a člen Vědecké rady GLOBE a profesor Univerzity Karlovy pan Bedřich Moldan. Svou návštěvou nás poctili další členové Vědecké rady, jmenovitě Josef Brůna z Botanického ústavu AV, Michal Plundra ze Stanice Přírodovědců a Jan Spratek ze vzdělávací kanceláře ESERO Evropské vesmírné agentury.

Ale ti hlavní aktéři byly naše hvězdné školy, jste zvědaví, za co si letos převzaly svá ocenění?

Skokanem roku se stala ZŠ Píšť! Do programu GLOBE jsou zapojeni teprve druhým rokem. Na své první GLOBE Games přijeli hned se dvěma badatelskými projekty, a sklidili velký úspěch a pochvaly za projekty, které měly přesah do občanské společnosti, V rámci svého bádání přišli na závažné nedostatky kvality vody ve své obci, s návrhy na zlepšení se obrátili na vedení obce a podnítili plánování kanalizace. Věnují se také kvalitě ovzduší a měření aerosolů a plánují výsledky svého bádání představit veřejnosti a jednat o možném řešení problémů. Jejich raketový nástup a zajímavé projekty jsme také sdíleli jako příklad dobré praxe v inspiračních novinách."

Zdroj: https://globe-czech.cz/detail/cz/unor-plny-hvezd

1.3.2019

Zpět