Základní škola
a Mateřská škola Píšť

GLOBE GAMES 2018

GLOBE GAMES 2018

Po celoroční práci v badatelském praktiku se na přelomu května (31.5 - 2. 6. 2018) naše škola připojila k mnoha dalším školám, které se zabývají otázkami životního prostředí a bádáním v přírodě. Přes 40 škol (včetně zahraničních) se sjelo do města, do kterého se odstěhoval Hliník z filmu Marečku, podejte mi pero.  21. ročník GLOBE GAMES proběhl v Humpolci.

Naši badatelé (osmáci) si letos zvolili projekty z oblasti pedologie a hydrologie. Pomocí expertů z „Terezy“ jsme si vytvořili výzkumnou otázku, hypotézu, stanovili experiment, kterým jsme hypotézu dokazovali či vyvraceli.

Náš první projekt pod názvem "Město vs. vesnice, aneb kde to roste nejvíce?" vycházel z tříměsíčního pozorování růstu hrášku a rajčat v půdních vzorcích z měst a vesnic z celé České republiky (to byla makačka sehnat vzorky). Pravidelným zaléváním a měřením jsme zjistili, že zatímco některé rostliny přibývají extrémně rychle, jiným trvalo dlouho, než se dostaly na povrch. Chcete vědět, jak dopadl závod hrášků a rajčat? Podívejte se na naši prezentaci na webu školy.

Druhý projekt pod názvem "Je za humny život?" nás zavedl k místnímu potoku a k bádání venku. Pravidelnými odběry vzorků a jejich zkoumáním jsme zjistili, kteří živočichové žijí u nás ve vodě. Zajímá vás, která zvířata jsme objevili? Můžete se podívat na naši prezentaci na webu školy.

Výsledky svého výzkumu jsme „vyrazili“ prezentovat na 21. ročníku Globe games v Humpolci.

Po dlouhé cestě na Vysočinu a příjemném přivítání od "Terezáků" začal třídenní kolotoč akcí a doprovodných programů (hliníkárum, výstup na vyhlídkovou věž, exkurze k rybníku, k lomu, workshopy o přírodních zahradách, bylinkách, trénink na skákacích botách...). Oficiální zahájení v kině s programem od studentů gymnázia a válení zeměkoule s lampiónovým průvodem nás čekalo již ve čtvrtek večer.

V pátek dopoledne všechny školy a družstva čekala Studentská badatelská konference, na které školy prezentují své výzkumy. Prezentace našich týmů byla úspěšná a byla i vysoce hodnocená. Možným důvodem se stala skutečnost, že jsme se při její tvorbě bavili a práce nám šla pěkně od ruky.

V sobotu aktivity pokračovaly terénní hrou pro žáky v okolí zříceniny hradu Orlík (doufám, že nebloudili, měli přece mapu) a speciálním programem pro učitele (badatelským worshopem v prostředí parku želivského kláštera ).  Děti po trase vedoucí lesem, loukami, mezi rybníky zkoumaly půdu, čistotu ovzduší i vody, teplotu vodního zdroje na raftech......... Podle orientace na mapě („Modrá nebo červená?“) děti zamířily na Orlík, kde je čekal nádherný výhled do místní krajiny.

Některé skupinky (i ta naše) se musely rozloučit a odcestovat domů. Vše hodnotím jako „super zážitek“ a nejdůležitější je ovšem zjištění, že jsem přivezla všechny děti plné nevšedních dojmů a zdravé.

Na závěr chci poděkovat všem TEREZÁKŮM, učitelům z gymnázia A. Hrdličky, našemu p. řediteli za příjemné 3 dny v Humpolci a osmákům za aktivní práci na projektech a těšíme se na 22. ročník Globe games, které se budou konat v Kadani.

A kdo nás reprezentoval?  K. Žídková, L. Pavlorková, L. Svobodová, T. Homolová, T. Habura, D. Konečný, S. Kupcová, M. Habura, B. Barčová

 Mgr. R. Hasalová

12.6.2018

Zpět