Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Filmové odpoledne 2019

Filmové odpoledne 2019

Závěr prvního pololetí na naší škole je tradičně spjat s organizací filmového odpoledne pro děti.
Každoročně se tato akce koná na konci ledna, v době po závěrečném finiši a plnění restů prvního pololetí ...
Chceme tak dětem zpříjemnit čekání na výsledek své práce za první pololetí.
Organizace filmového odpoledne byla v režii nejméně početné třídy žáků - osmáků, kterým „na pomoc“ přišli dobrovolně deváťáci. Pro své mladší spolužáky si připravili výborné občerstvení.
Pevně věříme, že se filmové odpoledne dětem líbilo a těšíme se na další reprízy.

27.1.2019

Zpět