Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Exkurze na SPŠ v Ostravě

Exkurze na SPŠ  v Ostravě

V úterý 13. 11. 2018 se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili projektu, který zpracovala Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem na ulici Zengrova.

  V rámci tohoto projektu žáci naší školy absolvovali celkovou prohlídku střední školy, včetně odborných učeben a dílen. Naši osmáci a deváťáci tak měli možnost vidět, jak pracuje 3D tiskárna či CNC stroj, jak lze měřit speciálními měřidly nebo jak si lze pomocí speciálního počítačového programu navrhnout a následně vyrobit stojánek na mobil. Nejenom praktická část naše žáky zaujala, ale mohli se také seznámit i s konkrétními obory, jež lze na této střední škole studovat.

  Součástí výše zmiňovaného projektu byla tentýž den i exkurze do výrobního podniku v blízkosti obce Píšť – do výrobní společnosti PF Plasty CZ s.r.o. v Chuchelné.

  Tato společnost se specializuje na zakázkovou výrobu vstřikovacích forem a výlisků z termoplastů. Žáci viděli „na vlastní oči“, jak pracují moderní CNC stroje v jedné z nejmodernějších nástrojáren, jak vypadá vlastní výroba světelných pouzder k různým typům automobilů, popřípadě jak vůbec probíhá samotná velice přísná výstupní kontrola již hotových výrobků.

   Chlapci, ale i děvčata byli překvapeni výbornou vybaveností tohoto podniku a někteří tam možná i najdou svou vlastní budoucnost, ať už v rámci brigády nebo v rámci trvalého pracovního poměru.


21.11.2018

Zpět