Základní škola
a Mateřská škola Píšť

Celoroční projekt v první třídě

Celoroční projekt v první třídě

V květnu jsme zakončili celoroční projekt v první třídě – Co dělá tvůj tatínek a tvoje maminka. Navštívili jsme hřebčín v Albertovci, kde jsme si prohlédli stáje a koně a seznámili jsme se s dalším povoláním – chovatel koní.. Náš průvodce nám vyprávěl o chovu koní, o péči o ně. Všichni jsme obdivovali krásné prostory a zajímavou práci se zvířaty.

 Dále jsme navštívili letiště v Zábřehu u Dolního Benešova, kde jsme poznali další povolání – pilot. Pan ředitel letiště nám ukázal různá sportovní letadla, provedl nás celým areálem a vyprávěl nám, jak to na letišti chodí. Nejvíce jsme se všichni těšili na přílet vojenského vrtulníku. Vzhlédli jsme přistání vrtulníku na letišti, ale hlavně jsme si mohli vojenský vrtulník prohlédnout zblízka a vyslechli jsme si mnoho zajímavého povídání o povolání vojáků, Pro mnohé kluky to byli hrdinové, kteří si zaslouží náš obdiv. 

Na závěr celého projektu jsme se vypravili na domácí farmu plnou zvířátek a zajímavé zemědělské techniky. Vyslechli jsme si zajímavé povídání o práci farmáře. Děti si vyzkoušely jízdu v traktoru a také si je mohly prohlédnout zblízka. Žáci uplatnili své znalosti z prvouky, kde jsme se učili o domácích zvířatech a nyní je všechny poznali, mohli si je pohladit a své znalosti si dále obohatili a rozšířili o nové zajímavé informace. Na závěr exkurze se děti projely na ponících. I toto povolání bylo pro děti velmi zajímavé, lákavé a atraktivní.

Chtěla bych velmi poděkovat všem rodičům a prarodičům, kteří nám pomohli uskutečnit tak zajímavý projekt. Věřím, že i žáci si odnášejí mnoho nových a zajímavých informací o práci dospělých a snad jednou budou mít snadnější volbu svého budoucího povolání.

  Lenka Konderlová, třídní učitelka


20.5.2018

Zpět